Konstantin Kasapis

Executive Director at Slopelift
Rakúsko
Konstantin Kasapis

Konstantin sa narodil v Mníchove, ale už od roku 2000 žije vo Viedni. Je jedným z najväčších divochov výkonnostného marketingu v Rakúsku. Je zakladateľom a CEO spoločnosti SlopeLift, jednej z popredných výkonnostných marketingových agentúr v Rakúsku. Pracoval ako vedúci online v Austrian Airlines a v banke BAWAG P.S.K sa mu podarilo rozbehnúť celé oddelenie výkonnostného marketingu.