Lászlo Szabó

Head of Growth & Co-founder at Growww Digital
Maďarsko
Lászlo Szabó

László je divoch z Maďarska a spoluzakladateľ online marketingovej agentúry zameranej na CEE región - Growww Digital, ktorá sa môže pochváliť 80%-ným priemerným rastom svojich klientov v rokoch 2016-2018. Je certifikovaným Google trénerom pre export. V neposlednom rade je zakladateľom nástroja ROIminer, ktorý slúži na marketingovú automatizáciu a zabezpečovanie kvality v Google Ads a Facebook.